מדרגות מחומרים שונים לבניית עצמית או עם מתקין של החברה