01 Jun
01Jun
מדרגות אלומיניום

טקסט לדוגמ

יצור והרכבת מדרגות אלומיניום למעבר בטוח ונוח בפרו פיגום :

  1. תכנון: התהליך מתחיל עם תכנון מדויק של המדרגות האלומיניום המיועדות למעבר. תוכניות מפורטות נכונות ושלמות מתוכננות במיוחד לפי המידות והדרישות הספציפיות של המיקום שבו המדרגות יותקנו.

  2. חיתוך ועיצוב: התהליך מתחיל עם חיתוך חומר האלומיניום לגודל המדויק של המדרגות המבוקשות. זה יכול לכלול חיתוך ידני או בעזרת מכונות חיתוך תוכנתיות. לאחר מכן, החומר מתעצב בצורה המבוקשת למדרגות.

  3. חיזוק: במקרים בהם נדרשת יכולת נשיאה גבוהה או אורך מרשים, מגרעות או מסגרות נוספות יכולות להיות מחוברות למדרגות לחיזוק נוסף. זה מבטיח את הקשיחות והיציבות של המדרגות ומספק את המעבר הבטוח והנוח למשתמשים.

  4. הרכבה: לאחר הכנת החלקים השונים, הרכבה של המערכת אצלנו. בודקים חלקים נדרשים  ותיקון להבטיח שהם מתחברים באופן מדויק ויציב. 

לפרטים נוספים 035177847

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.