09 Jul
09Jul

רשת, מורכבת לעיתים כדי להגן על העוברים והשובים מחפץ נופל, למזג אוויר, או כדי להסתיר את העבודה שמתבצעת באתר. ישנם סוגים שונים של רשתות המיועדות למטרות אלו, וחשוב לוודא שהרשת מתאימה לשימוש שאליו היא מיועדת

 יש לשקול מגבלות חוקיות ובטיחות עבודה. למשל, הרשת צריכה להיות עמידה במזג אוויר השונים ולא להפר את האוורור או את התאורה הדרושים לעבודה. בנוסף, הרשת אינה מחליפה את הצורך במגנים אחרים של בטיחות, כמו חגורות בטיחות לעובדים שעובדים בגבהים.

 

כאשר קבלן הפיגומים  מחפה את הפיגום ברשת או בד הוא יוצא מפרש רוח ענק ולכן יש להתקין לפי הוראות היצרן כולל סוג הרשת (גודל חורים) ואולי הוספת עיגונים

גם לפיגום עם תקן אירופאי ותקן ישראלי יש סייגים רבים שצריך לבדוק.

צריך לזכור שכל דגם נבדק בנפרד והוא יכול לקבל תעודת התאמה לתקן עם סייגים .

 הרבה ממנהלי העבודה והפקחים לא מודעים לסייגים הרבים  ולכן אין אכיפה ברורה לגבי זה.

לאחר תאונת פיגומים קשה ברמת גן  (פיגום עם תקן אירופאי וישראלי ) 

מנהל הבטיחות החל בדיקות אישור עמידה בעומסי רוח .

שימו לב :  בתעודת התקן והבדיקות כולל בהוראות יצרן יש התייחסות לאישור זה .

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.