המוצר, בעל התקנה ושימוש מעשיים ביותר, יכול לשמש כפיגומים ושני סוגי סולמות. ניתן להשתמש במוצר כסולם מסוג A וסולמות נשענים על ידי הסרת הפלטפורמה והפלטה. הודות לגלגלים, ניתן להזיז אותו בקלות באזור העבודה. קרשי רגל המקובעים לפלטפורמה מונעים מהציוד ליפול בזמן העבודה. יש לו עיצוב קל, חזק, בטוח ואורך חיים ארוך.