קונסטרוקציות

קונסטרוקציות: 

בקורס זה מלמדים את הנושאים והשיטות, שקשורות לקונסטרוקציות. צוות מוסמך מקצועי ידריך את העובדים המתחילים על מבנה קונסטרוקציה בכל מתאר.

מהי קונסטרוקציה? 

מדובר על מסבך ללא משטחי דריכה, שמהווה סיכונים רבים בעת העלייה ולכן נדרשת מיומנות מקצועית בהתקנה וטיפוס על קונסטרוקציה.

 • בתחילת הקורס נתמקד בלימוד השיטות הבטוחות ביותר לטיפוס על קונסטרוקציות, תוך כדי הדגמה ממשית.
 • בהמשך נעבור לשימוש במערכת בלימת נפילה גמישה וכיצד ניתן להיעזר במערכת מיקום ותמיכה לצורך ביצוע עבודה.
 • כמו כן, נגלה שיטות ייחודיות בהתאם למתארי העבודה וצרכי עובדים.

למי מיועד הקורס? לעובדי בניין, אחזקה, מתקני מערכות וכדומה.

אופן ביצוע הקורס? הדרכה עיונית + תרגול מעשי, לפי המתכונת הסטנדרטית של כל קורס הקשור לעבודה בגובה.


הנושאים הראשיים המלומדים בקורס:

 • מניעת נפילה מגובה, מניעת נפילת חפצים, דרכי גישה בטיחותיות ועוד.
 • דרישות בטיחותיות לביצוע עבודה מעל לקונסטרוקציה.  זיהוי וניהול סיכונים.
 • עקרונות להכנת עיגון באזור אורבני.
 • בדיקה ובנייה של מערכת ריסון בעבודה ובדיקת ציוד על משטחים מוגבהים.
 • התקנת קו חיים אופקי תקני ובלימה בשילוב מערכות אחרות.

תרגול: עבודה בשטח על מבנה קונסטרוקציה, תוך כדי שימוש במערכות תמיכה והגנה, מערכות לבלימת נפילה, קווי עיגון ועוד.

היכן נפוצה העבודה בקונסטרוקציות? 

 • תחום הבנייה (לדג' - בניית פיגומים)
 • גשרי צנרת במפעלים
 • הפקת אירועים (במות)
 • עבודה על מגדלים ותרנים, שישנה סכנה לנפילה לעומק של יותר מ-6 מטר.

בתום סיום הקורס אנו מעניקים תעודת, שנותנת אישור עבודה מידי בקונסטרוקציה.