פיגום זקפים. תקנים חדשים.

פיגום זקפים. תקנים חדשים.

לקבלת מחיר להשכרה ומכירה לפי התקן החדש 035177847

בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), נוספו לאחרונה (בשנת 2019) תקנות רבות וחשובות, שכל עובדי התחום חייבים להיות מודעים אליהם. זאת כי בשנים 2015-2016 כרבע מהתאונות הנוראיות בענף הבניין היה קשור לעבודה בפיגומים. חשוב מאוד לשים לב לתקנות הבאות ולהתבסס עליהם עוד לפני תחילת החלק המעשי בשטח, במהלך תדרוך עובדים.


 • "בונה מקצועי לפיגומים":

 •  חייב לעבוד 3 שנים לפחות בהקמת פיגומים תחת פיקוחו והשגחתו של בונה מקצועי לפיגומים, שפרטיו פורסמו באתר האינטרנט.

 • צריך לעבור הכשרה לפי תוכנית שקבע מפקח עבודה ראשי.

 • עבר בהצלחה במבחן לפי תוכנית בחינה שאיר מפקח עבודה ראשי.


 • "מתכנן הקמת פיגומים" – מי שרשאי לתכנן מבנה מן הסוג בו משתמשים בפיגום, לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים.

 • לקבלת מחיר להשכרה ומכירה לפי התקן החדש 035177847


 • "פיגומים זקפים": 

 • "פיגום זקפים מיוחד" - גובהו מהנקודה הנמוכה של המשטח שעליו הוא עומד עד למשטח העליון עולה על 30 מטרים.

 • "פיגום מיוחד" - פיגום זקפים מיוחד, פיגום שצורתו מיוחדת או פיגום הבנוי מחמרים מיוחדים או המשמש למטרות מיוחדות.


 • תקנת "חובה להתקין פיגום" כוללת את התיקונים הבאים, שחשוב לשים עליהם דגש:


 • לקבלת מחיר להשכרה ומכירה לפי התקן החדש 035177847

 •  אם אי אפשר לבצע עבודה בביטחון תוך עמידה על הקרקע או על מבנה קבוע מבצע הבנייה יספק פיגומים יציבים, מתאימים לאופי העבודה ובכמות הנדרשת כך שיתאפשר ביצוע עבודה באופן בטוח.

 • מבצע הבנייה לא יתכנן, יקים, ישתמש או יפרק פיגום אלא אם כן תכנון הפיגום, הקמתו, השימוש בו ופירוקו נעשים בהתאם להוראות לפי תקנות אלה ולהוראות יצרן הפיגום, ואם נקבע לפי תקנות אלה כי הפעולה תבוצע באמצעות בונה פיגומים מקצועי או מתכנן הקמת פיגומים, לפי העניין, יבצע מבצע הבנייה את הפעולה באמצעותו.

 • מבצע הבנייה יצרף לפיגומים שהוא מספק לפי תקנות אלה את הוראות היצרן בכתב בשפה העברית, ואם הפיגום יוצר מחוץ לישראל - גם בשפה האנגלית.

 • מנהל העבודה יצמיד את הוראות היצרן כאמור בתקנות משנה לפנקס כללי באתר הבנייה.


 • "רצפת פיגום" - רצפת פיגום תהיה עשויה משטחים מחומר מתאים המותקנים באופן המונע עיתוקם ממקומם בעת השימוש בפיגום. כמו כן, לא תשמש רצפת פיגום כסמך לחלק כלשהו של פיגום אחר.


 • לקבלת מחיר להשכרה ומכירה לפי התקן החדש 035177847

 • תחולת התקנות החדשות: 


 • מבנה מעל 30 מטרים – מחייב את הקבלנים להשתמש בפיגומים חדשים בתוך חצי שנה.

 • מבנה מעל 8 ועד 30 מטרים (4-5 קומות) - בתוך שנה וחצי.

 • מבנה עד 8 מטרים – בתוך שלוש שנים.

 • פיגום קיים שיסומן על ידי היצרן המקורי כעומד בתקן החדש - יישאר בשימוש.


לפי החזון, פיגומים בתקן האירופי יבטיחו סביבת עבודה בטוחה יותר לעובדים ויעודדו תרבות של הבטחת הבטיחות בעבודות הבניה.

את הרשימה המלאה של תקנות בטיחות בעבודה ניתן למצוא באתר הרשמי של תקן פיגומים ישראלים. 

כל הזכויות שמורות לפרו פיגום יבוא פיגומי אלומיניום,פיגום נייד,פיגום גלגלים,פיגומים עם תקן,פיגום עם תקן אירופאי


לקבלת מחיר להשכרה ומכירה לפי התקן החדש 035177847