עבודה עם קו חיים אופקי על גג שביר

להדרכות גובה בתל אביב התקשרו 035177847

כאשר יש לבצע עבודה על גבי גג שביר יש ליצור קו חיים אופקי כדי להתחבר אליו ולעבוד בביטחה. 

בתחילה על העובד המשגיח לבדוק את העובד בכדי לוודא שכל ציוד הבטיחות תקין כולל: קסדה, משקפי מגן, ריתמה, כפפות ונעלי בטיחות.


 חבר מערכת האבטחה לקו החיים .

חבר את ערכת קו החיים ל נקודות עיגון מאושרות בשני צידי הגג. בצע מתיחה .

קבע את  המערכת .

 בעבודה על גג שביר יש להשתמש ב משטחי דריכה על מנת לחלק את העומס על שטח פנים גדול יותר .

 התחבר באמצעות מערכת אבטחה לקו החיים .

כעת ניתן לעבוד באבטחה .

זכור יש להשתמש במערכות ייעודיות בעלות תקן בלבד . 

את המערכת יש לפרק בסוף כל יום עבודה.תעבדו בטוח  פרו פיגום הדרכות גובה.