עבודה נכונה עם כלי עבודה

 היום נדבר על עבודה בכלי עבודה.לכל עבודה כלי עבודה המיועדים לה, יש להשתמש בכלים השונים רק לצורכי העבודות שיועדו להם,

כאשר לכלי עבודה מצורפות הגנות מובנות אין אפרק את ההגנות המובנות של הכלי או כל חלק אחר בשום מצב .

כלי עבודה אוחזים רק במקומות המיועדים לכך. 

אסור לעבוד בכל עבודה חשמליים בסמוך למים.

 התחשמלות סכנת מוות. 

נתקלתם כלי עבודה פגום או תקול?  

 בשום פנים ואופן אין להמשיך לעבוד בו.

אם אליכם לעבוד בכלי עבודה שאין לכם ניסיון בו עליכם לבקש הדרכה לפני תחילת העבודה.

 שמרו על הכללים כדי שכולנו נחזור הביתה בשלום בטיחות לפני הכל פרו פיגום