עבודה נכונה על סולם קבוע

לפני תחילת עבודה בדוק שהסולם יציב ומקובע ושהחיבורים למבנה או לפיגום תקינים.

 בדוק את קו החיים וודע שהוא מתוח שאין בו קרעים , חבר את העכבר לקו החיים חבר טבעת לעכבר ובדוק נעילה כלפי מטה בכיוון הנפילה .

התחבר לנקודת בלימת הנפילה ברתמה. בקש עובד נוסף על מנת שיבדוק ויוודא שכל ציוד הבטיחות תקין כולל קסדה, משקפי מגן, רתמה , חיבור לנקודת בלימת נפילה ברתמה ,ו נעלי בטיחות .

להצעת מחיר התקשר 035177847

כעת ניתן לטפס בבטחה ,רק לאחר שעברת את המעקה ניתן לנתק את העכבר .

כאשר צריך לבצע עבודה בגובה על סולם קבוע יש לחבר את חבל העבודה (חבל מיקום ותמיכה) מסביב לסולם דרך אחד השלבים ואל נקודת הצד ברתמה. 

מערכת מיקום ותמיכה מאפשרת עבודה עם שתי ידיים חופשיות ותמיד תהיה בגובה במערכת מניעת נפילה .

תעבדו בטוח פרו פיגום הדרכות גובה