עבודה חמה , עבודה בחום גבוה או באש

היום נדבר על ועבודה חמה היא עבודה בחום גבוה או באש חשופה . עבודה זו מחייבת הקפדה על כללי הבטיחות הבאים :

יש לקבל היתר לעבודה מנהל עבודה או מעוזר בטיחות. לפני ביצוע עבודה חמה יש לוודא שבסמוך עליכם יש מטף כיבוי אש ייעודי שמיש. 

חשוב לנקות את סביבת העבודה מחומרים דליקים.יש למנות צופי אש המלווה אתכם בעת ביצוע העבודה. 

במקרה של שריפה דבר ראשון להוריד את מפסק הפחת הראשית.

 עליכם לדעת היכן נמצאים המטפים והיכן דרכי המילוט לפי נוהל חירום של האתר.

 בכל מקרה של שריפה גם אם כובתה חובה לדווח מנהל העבודה להתרחשותה ורק באישורו האישי אפשר להמשיך לעבוד באזור הסכנה אין לבצע תיקונים בחיבורי חשמל עבודות חשמל מתבצעות אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.

 אם כן קרתה התחשמלות טוב קודם כל להוריד את מפסק הפחת הראשי הרלוונטית ו להזיז את הנפגע רק באמצעות קרש עץ או באמצעים אחרים מבודדים.

 אין לבצע אילתורים, לתקן כבלים , מכשירי חשמל או כלכלי מטלטל אחר .

אין להעביר כבל חשמלי במקום שיש בו מים .

יש לי זמן בכלל עבודה חשמליים רק בעלי בידוד כפול. 

שמרו על הכללים כדי שכולנו נחזור הביתה בשלום פרו פיגום בטיחות לפני הכל