בטיחות באתרי בנייה

בטיחות באתרי בנייה.

נושא בטיחות באתרי בנייה דורש לימוד נרחב, הבנת תפעול נכון ועבודת צוות מקצועית. בכל אתר לביצוע עבודה ספציפית קיימים סוגי בטיחות שונים, הניתנים לפי החוק. על כל עובד חדש בתחום בנייה, שיפוץ ותחזוקה יש לעבור קורס נפרד בנושא בטיחות, בו לומדים לעומק את הנושאים הבאים:

 • יסודות בטיחות – גלובאלי.

 • עבודה בגובה.

 • אמצעים טכניים למניעת תאונות.

 • שימוש ושימור כלי ציוד.

 • ארגון אתרי בנייה – תכנון, ביצוע.

 • גיהות, רווחה ובריאות תעסוקתית.

 • ניתוח אירועים, דיונים ומסקנות.

 • סביבת אתרי בנייה.

כל עבודות בנייה מתבצעות בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה. מחויבתו להעביר הדרכת בטיחות טרם תחילת ביצוע העבודה, למלא אחר תקנות עבודות בנייה ולנקוט בצעדים הרלוונטיים על מנת להבטיח שכל עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודתו.

הקריטריונים באתרי בנייה, עליהם נשענים בלימודי בטיחות:

 • תדירות שינוי האתר ובתהליכים.

 • תחלופת צוות העבודה.

 • מהו עובד מיומן ומיהו עובד לא מיומן?

 • הרכבה ופירוק של חומרי עזר.

 • השפעת שינויי מזג אוויר על בטיחות.

במהלך הקורס לומדים תקנות בטיחות עבור:

 • עבודה בגובה.

 • עבודה ברעש.

 • עבודה עם ציוד מגן אישי.

 • עבודה בגגות.

 • עבודה עם חומרים מסוכנים.

 • עבודות הריסה.

 • שימוש בפיגומים.

 • שימוש בכלי הרמה.

 • הרמת אדם.

 • ריכוז סמכויות באתר עבודה.

חשוב שכל עובד חדש יבין את חשיבותו של קורס זה. הטמעת בטיחות באתרי בנייה כפעילות פרו-אקטיבית איכותית מצמצמת תאונות עבודה וסכנות חיים!

חברתינו מבצעת הכשרה והסמכת עובדים למגוון עבודות גובה, מספקת ייעוץ בנושאי בטיחות, משלבת באופן פרקטי בין לימודי תיאורייה לחלק המעשי. כל הקורסים מוכרים על ידי הגורמים הרלוונטים ובסיום מקבל העובד תעודת גמר, שמאשרת על מוכנתו לעבודה מידית בתחום.