בונה מקצועי לפיגומים – מהו עובד מוסמך?

בונה מקצועי לפיגומים – מהו עובד מוסמך? 

תחום הבניין הוא רב תכליתי, שדורש הרבה מיומנות מקצועית טרם כניסה לפעולה. הן מבחינה הטכנית, הן מבחינה פיזית ואפילו אנליטית. כל עובד חדש חייב להתמקד בשמירה על כללי בטיחות – גם באופן אינדיבידואלי וגם בנוגע לשאר העובדים בשטח. כאשר אנו מדברים על תכונות של עובד מקצועי לפיגומים, הקריטריונים כגון יעילות ומהירות עומדים ללא ספק בטופ הדרישות, אומנם הבטיחות נמצאת מעבר להכל. מיכוון שזהו תחום רווחי במיוחד וכל יום עבודה עולה הון תעופות, חשוב ללמוד ולדעת בוודאות איך לעבוד על פיגומים בצורה בטוחה ולמנוע תאונות גורליות.

סוגי פיגומים, שקיימים בתחום הבניין:

פיגום זיזי, פיגום זקפים, פיגום חמורי, פיגום כיסא, פיגום סולמות, פיגום ממוכן, פיגום עצמאי, פיגום שלוח ופיגום תלוי.

כל עובד מקצועי חייב ללמוד גם באופן תיאורטי וגם באופן הפרקטי איך צריך לעבוד על כל סוגי הפיגומים המפורטים לעיל.

אילו תחומי תעסוקה הינם רלוונטים עבור בונה מקצועי בפיגומים?

עבודות אחזקה, שיפוץ ובנייה.

מי נחשב נכון להיום לבונה מקצועי בפיגומים? 

 • מי שעבד במשך שלוש שנים לפחות בהקמת פיגומים תחת השגחתו של בונה מקצועי לפיגומים.

 • מי שעבר קורס הכשרה מקצועית – פרטי או מטעמי עבודה.

 • מי שעבר בהצלחה את המבחן בתום סיום הקורס, לפי שיקולו של מפקח עבודה ראשי.

 • מי שיודע לעבוד עם כלי עבודה, הקשורים לתחום בנייה, שיפוץ ותחזוקה.


 • ניסיון עבודה בתחום הבניין מהווה יתרון מירבי טרם תחילת ההכשרה, אומנם אם אתה חדש לחלוטין בתחום – תתכונן ללימודים אינטנסיביים, שתוך פרק זמן ספציפי יעזרו לך להיכנס לעבודה בשטח בצורה יעילה ואפקטיבית!


להלן הכללים, לפיהם צריך ללכת כל עובד מקצועי בפיגומים:

 • כל עובד פיגומים חייב להישמע להוראות של מנהל עבודה ולפעול תחת פיקוחו המתמיד.

 • טרם תחילת ביצוע כל עבודה, על העובד לבדוק את מקום/אתר העבודה, לבצע סיקור סביבה וזיהוי סיכונים. כמו כן, הוא צריך ליישם פתרונות מתאימים למניעת סיכונים אלו.

 • כל עובד חייב לבצע בדיקת פיגומים על בסיס יומי, כדי להבטיח את השלמת המבנה של הפיגומים. חובה לבדוק כי כל לוחות הפיגומים שלמים וכי כל הרכיבים הם פונקציונליים ובטוחים לפני תחילת העבודה.

 • כל עובד צריך להכין באופן קפדני את היסודות, כדי שהפעולה תתבצע על משטחים אחידים ויציבים.

 • כל עובד חייב להקפיד על קיבולת טעינה ולדבוק בהנחיות התקנת פלטפורמת פיגומים.


 • במידה ומפר עובד בפיגומים את תקנות הבטיחות, הכללים הבסיסיים וטכניקות מוסכמות, הוא צריך להתכונן לאחת הסנקציות, שיפעלו כנגדו לפי הוראותיהם של גורמים המוסמכים בתחום. הסנקציות יכולות להתחיל מאזהרה ראשונה ולהגיע עד לשלילת רישיון עבודה והגעה לבית משפט. לכן, חשוב שהעוסק בתחום יקפיד להיצמד לכל לההנחיות הנדרשות, על מנת לפתח קריירה בתחום ולקבל פרוייקטים משמעותיים.