תקן והוראות הרכבה סולם A

להורדה כקובץ PDF:
A ladder instructions.pdf
- הוראות התקנה

A ladder compliance certificate.pdf - תקן אירופאי