תקן והוראות הרכבה סולם יחיד

להורדה כקובץ PDF:
Single ladder instructions.pdf
- הוראות יצרן

single ladder compliance certificate.pdf - תקן אירופאי