הוראות יצרן באנגלית לפיגומי S, L וF

להורדה כקובץ PDF:

ProTubeS-F.pdf