הוראות הרכבה לפיגומי Stella

להורדה כקובץ PDF:
Stella.pdf
- קובץ הוראות יצרן

הוראות הרכבה לפיגום Stella.pdf - הוראות הרכבה 

PROTUBE S-F.pdf   - תקן אירופאי