הוראות הרכבה לפיגומי PL

להורדה כקובץ PDF:
Platformed Ladder.pdf
- קובץ הוראות יצרן

הוראות הרכבה לפיגום PL002.pdf - הוראות הרכבה 

הוראות הרכבה לפיגום PL003.pdf - הוראות הרכבה  

PROTUBE S-F.pdf   - תקן אירופאי