08 Jul
08Jul

https://www.facebook.com/groups/1640683996195515   קישור לקבוצה

מפקח בניה הוא משרה מקצועית שמתמחה בניהל, בקרה ופיקוח על פרויקטי בניה. הוא משגיח על תהליכים שונים שקורים באתר הבניה, מאשר תכניות עבודה, מדווח על התקדמות העבודה ואיכותה, ומוודא שכל הפרויקט מתנהל בהתאם לתקנות הבטיחות ולתקנות הבניה המקומיות.תפקידו של מפקח בניה מכיל מגוון רחב של משימות כולל:https://www.facebook.com/groups/1640683996195515

  1. ביצוע ביקורות אתר כדי לוודא שהעבודה מתבצעת כפי שצוין בתכנית העבודה ושהיא בהתאם לתקנות הבניה המקומיות.

  2. קיום ופיקוח על בדיקות איכות ובטיחות.

  3. תיאום עם תוכניינים, מהנדסים, ומאמנים בעקביות כדי לוודא שכולם ערים לכל השינויים שקורים בפרויקט.

  4. דיווח על התקדמות הפרויקט ועל כל בעיה שעלולה להתעורר למנהלי הפרויקט.

  5. פתרון בעיות שמתעוררות במהלך הפרויקט.

באופן כללי, המפקח בניה משמש כגשר בין צוות הבניה במקום העבודה ובין המנהלים של הפרויקט, והוא אחראי לוודא שהפרויקט מתנהל בצורה מסודרת, בזמן, ובמסגרת התקציב הנתון. 


https://www.facebook.com/groups/1640683996195515

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.