19 Jun
19Jun

מעמד גישה לדלת נוסעים מצוידים בכל מיני אמצעי אבטחה ומציעים את הזדמנות העבודה היעילה ביותר. כל הנקודות שעלולות ליצור קשר עם המטוס מכוסות בחומר מיוחד ללא סימון פגוש סיליקון. ניתן לעצב את הממדים ואיכויות החומר של ה-FWD ומעמד הגישה לדלת הנוסע בהתאם לשימוש המיועד שלך. ניתן לעצב במיוחד את כל מידות המוצר לפי הדרישות והרצונות שלכם, ותקבלו יחד עם פרויקט התלת מימד.טקסט לתואם למטוסים. הודות לכוונון הגובה שלו, ניתן להשתמש בו בסוגי מטוסים שונים. אפשרויות שדרוג זמינות עם שקע בורג, מנוע חשמלי או רכיבים הידראוליים. מעמד הגישה לדלתות FWD ודלת הנוסעים תוכנן להיות בטוח וקל, עם גוף אלומיניום על שלדת ברזל

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.