22 Jun
22Jun


הגובה המרבי של פיגום זקפים משתנה בהתאם לכללים ולתקנונים של כל מקום, וגם לחומרים שמשתמשים בהם. כדי לקבל מענה מדויק, יש לקרוא את ההוראות של היצרן או המותג של הפיגום שלך. 

לכל מדינה יש תקנות לבניית פיגומים



למשל בישראל אין הגבלת גובה  אבל יש לבנות זקיף כפול ולפעמים יותר מעל גובה 20 מטרים .

יש להתחשב ברוחות ומזג האוויר.

כל פיגום מחויב להתלוות מדריך מפורט שמכיל את העומסים המותרים, מספר משטחי העבודה, הגובה המותר ועוד

בנוסף בתקנות בישראל מחייבות בישראל תכנון ואישור מהנדס קונסטרוקטור בכל פיגום מעל 30 מטרים

 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.