18 Sep
18Sep

בטיחות ופיגומים ניידים באתרי בניה בישראל

הבעיות:

  1. חוסר הכשרה: רבים מהפועלים והקבלנים המשנה אינם מכשירים כראוי לעבודה עם פיגומים ניידים.
  2. תקנים ישנים: לעיתים קרובות, הפיגומים ניידים אינם עומדים בתקנים הנוכחיים.
  3. תנאים גיאוגרפיים: בישראל ישנם אתרים במיקומים קשים כמו גבעות ומדבר, מה שמסיבך את התנאים.
  4. חוסר תיאום: חוסר תיאום בין הקבלנים השונים יכול להוביל לתאונות.

הפתרונות:

  1. הכשרה מעמיקה: כל פועל וקבלן משנה צריך לעבור הכשרה מקיפה לפני שהוא מתחיל לעבוד עם פיגומים ניידים.
  2. עדכון ציוד: חייבים לוודא שכל הפיגומים ניידים עומדים בתקנים הנוכחיים ומעודכנים.
  3. תכנון מראש: לפני הגעה לאתר, יש לבצע סקר גיאוגרפי ולהתאים את הציוד והטכניקות לתנאים.
  4. תיאום ותכנון: יצירת תיאום טוב בין כל הגורמים השונים באתר יכולה למנוע רבים מהתקלות.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.