27 Sep
27Sep

בטיחות בעבודה עם משאיות היא נושא מרכזי וחשוב, וזה כולל גם את הפעולות הכרוכות בכיסוי המטען. כאן כמה נקודות למחשבה בנושא בטיחות:

לפני עלייה על המשאית:

 1. תיאום והוראות: ודאו שכולם בסביבה מעודכנים ויודעים מה אתה עומד לעשות.
 2. בדיקת ציוד: בדוק את כל הציוד הנדרש לכיסוי המטען ווודא שהוא במצב טוב.
 3. נעליים וכפפות: ודא שאתה לובש נעלי בטיחות עם סוליית גומי וכפפות בטיחות.

בזמן העלייה על המשאית:

 1. יציבות: תמיד עלה ורד באמצעות הסולם או דרך הגישה המומלצת.
 2. תמיד שתי ידיים ושני רגליים: ודא שלפחות שלוש נקודות מגע עם המשאית תמיד ישנן בזמן העלייה והירידה.
 3. אל תקפוץ: אף פעם אל תקפוץ מהמשאית. תמיד ירד בצורה מאורגנת.

בזמן כיסוי המטען:

אתה עובד גובה ויש להיות מעוגן במערכות מנעת נפילה כל הזמן

 1. השתמש בציוד המתאים: ודא שאתה משתמש בחבלים, רצועות או כלי עבודה אחרים שתוכננו לכך.
 2. אל תעמוד מעל הקצה: השאר רגליים בגבולות הרצפה של המשאית כל הזמן.
 3. בדיקה סופית: לאחר כיסוי המטען, בדוק שוב שכל חומר הכיסוי מאובטח כראוי.

כללי:

 1. תיאור חירומי: דע איך להתגונן במקרה של חירום או תקלה.
 2. הדרכה והכשרה: ודא שכל הצוות עבר הדרכה ויודע איך להתנהל בבטיחות.

אני ממליץ לעבור על כל אחת מהנקודות האלו בפרט ולבדוק כיצד אפשר ליישם אותן בסביבת העבודה שלך. בטיחות היא עניין של כולם, וכל פעולה יכולה להציל חיים. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.