סולמות כלוב


סולמות כלוב לגישה בטוחה לגגות, מגדלים, ממגורות והתקנים תעשייתיים. הכלוב מסביב לסולם עוזר לעולת בבטיחות ולמנוע נפילות.