פיגומים להשכרה


מגוון רחב של פיגומי אלומיניום ניידים עם תקן אירופאי וישראלי להשכרה. פיגומים טלסקופיים, פיגומי סולם, פיגומים צרים לפיר ופיגומים מתקפלים.