השכרת ציוד

 השכרת פיגומים ניידים לחץ כאן

  השכרת סולמות לחץ כאן

   השכרת סולמות תחזוקה לחץ כאן

השכרת גדרות לחץ כאן

השכרת מדרגות אלומיניום לחץ כאן

השכרת ציוד בטיחות לעבודה בגובה לחץ כאן