פרו פיגום תל אביב - השכרה ומכירת פיגומים וסולמות
 
השכרת פיגומים מאלומיניום

      035177847

 
תל אביב

קורס עבודה בגובה בחינםהשכרה ומכירת פיגומים וסולמות

צור איתנו קשר עכשיו

פיגומים הם מבנה זמני בפנים או מחוץ לבניין שמטרתם לאפשר ביצוע עבודות בניה ותיקון. הפיגומים הם חלק הכרחי ברוב אתרי הבניה. פיגומים הם חלק בלתי נפרד מפרוייקטים - מבתים קטנים ועד לבניית מבני ענק.
כשעובדים עם פיגומים חשוב מאוד למלא אחר הוראות ונהלי הבטיחות. הנהלים באים להבטיח מזעור, ובתקווה אפילו מיגור מלא, של מקרי תאונות עבודה.
ניתן להפריד את הפיגומים לשלושה מרכיבים מרכזיים שהם: זקפים, ישרים וסמוכות רוחב  
הזקפים הם צינורות אנכיים שמטרתם להעביר את כל משקל המבנה לרצפה עליה נשען הפיגום. פיגומים כאלו נקראים פיגומי זקפים. הישרים הם מוטות שטוחים שמחברים אופקית בין הזקפים. סמוכות רוחב ממוקמות תמיד בזווית ישרה לישרים. בדרך כלל ממקמים סמוכות רוחב ליד הזקפים בכדי להחזיק אותם במקומם ולספק תמיכה נוספת ללוחות. לסמוכות הרוחב הראשיות יוספו סמוכות משניות בכדי לספק תמיכה נוספת ללוחות מעל ומתחת לפיגום.
 
אלו מספר הנחיות בטיחות בהן נדרש להשתמש כשעובדים עם פיגומים:
-כשמזיזים מגדל פיגומים, חובה להקפיד על הישארות המגדל אנכי לגמרי.
-נדרש להקפיד במיוחד כאשר מעבירים את מגדל הפיגומים מעל שטח שאינו חלק כיוון שזה עלול לגרום למגדל הפיגומים ליפול.
-אסור להשאיר ציוד על הפיגום בזמן העברתו.
-אם ציוד שנשאר ישתחרר ויפול הוא עלול לפגוע באדם העומד מתחתיו ובנוסף, משקל החפצים עלול לפגוע ביציבות ובחוזק הפיגום בזמן הזזתו.

הנחיות בטיחות

 
אלו מספר הנחיות בטיחות בהן נדרש להשתמש כשעובדים עם פיגומים:
-כשמזיזים מגדל פיגומים, חובה להקפיד על הישארות המגדל אנכי לגמרי.
-נדרש להקפיד במיוחד כאשר מעבירים את מגדל הפיגומים מעל שטח שאינו חלק כיוון שזה עלול לגרום למגדל הפיגומים ליפול.
-אסור להשאיר ציוד על הפיגום בזמן העברתו.
-אם ציוד שנשאר ישתחרר ויפול הוא עלול לפגוע באדם העומד מתחתיו ובנוסף, משקל החפצים עלול לפגוע ביציבות ובחוזק הפיגום בזמן הזזתו.

צור קשר

 
sulamott291@gmail.com
 
035177847
 
רחוב . מגן אברהם 3 תל אביב  000000
 
האתר נבנה במערכת www.site4you123.co.il